Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Utworzono artykuł 358648 o nazwie 'POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste358648
user_idpuste2504066
resource_idpuste752
namepustePOMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
category_idpuste6818
language_idpuste1
shortpustePOMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
fullpuste

Strażacy na terenie powiatu kwidzyńskiego pomagają w transporcie środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Środki do dezynfekcji oraz maseczki zostały przetransportowane na teren komend powiatowych i miejskich PSP, a następnie do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski, mł. bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: mł. kpt. Krzysztof Skoczek

publishfrompuste2020-08-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustepomoc-w-zapewnieniu-placowkom-oswiatowym-srodkow-ochrony-indywidualnej
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224153
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830404
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830405

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224154
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830405
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830406

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224155
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830406
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224156
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830407
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224157
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830408
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830409

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224158
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830409
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224159
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830410
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1
2020-08-28 14:27:50  Krzysztof Skoczek

Załączono plik 830411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3224160
user_idpuste2504066
fobject_idpuste830411
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste358648
_gallerypuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się