Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-04 11:39:25  KP PSP Kwidzyn

Utworzono artykuł 33614 o nazwie 'Dostęp do informacji nie zamieszczonej w BIP'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste33614
user_idpuste867434
resource_idpuste752
namepusteDostęp do informacji nie zamieszczonej w BIP
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteDostęp do informacji nie zamieszczonej w BIP
fullpuste

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

publishfrompuste2015-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustedostep-do-informacji-nie-zamieszczonej-w-bip
2015-12-04 11:40:30  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 


 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

2015-12-04 11:40:52  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 


 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacje nieudostępnione

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 


 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

2015-12-04 11:41:45  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Informacje nieudostępnione</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy&nbsp;z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) informacja publiczna, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:</p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek można złożyć w następujący spos&oacute;b:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> przesłać pocztą na adres&nbsp;<em>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie</em></li> <li style="text-align: justify;"> złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie</li> <li style="text-align: justify;"> przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<u><a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></u></li> </ul> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie p&oacute;źniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2&nbsp;ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach op&oacute;źnienia w&nbsp;przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub&nbsp;przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r&oacute;wnież ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to&nbsp;nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o&nbsp;warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z&nbsp;przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje nieudostępnione

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 


 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacje nieudostępnione

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
 • złożyć osobiście w sekretariacie KP PSP w Kwidzynie
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 


 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

2015-12-04 11:58:45  KP PSP Kwidzyn
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-04 12:00:04  KP PSP Kwidzyn
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-04 12:00:04  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 86358

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste361343
user_idpuste867434
fobject_idpuste86358
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste33614
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się