Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-04 11:15:24  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie</span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup>&nbsp;- 15<sup>30</sup></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 15.3333320617676px; vertical-align: baseline;">Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesant&oacute;w&nbsp;w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.</span></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <hr /> <p> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3</strong></p> <p align="center"> <strong>82- 500 Kwidzyn</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071&nbsp;z p&oacute;źn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</li> <li> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</li> <li> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</li> <li> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>UWAGA:</u></strong>&nbsp;Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).</p> </div> ' na '<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie</span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup>&nbsp;- 15<sup>30</sup></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 15.3333320617676px; vertical-align: baseline;">Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesant&oacute;w&nbsp;w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.</span></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <hr /> <p> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3</strong></p> <p align="center"> <strong>82- 500 Kwidzyn</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.t.: Dz. U z 2013 r. poz. 267 z p&oacute;źn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</li> <li> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</li> <li> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</li> <li> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>UWAGA:</u></strong>&nbsp;Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3

82- 500 Kwidzyn

 


 

Tryb rozpatrywania

 

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3

82- 500 Kwidzyn

 


 

Tryb rozpatrywania

 

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.t.: Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).

2018-04-06 13:18:48  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie</span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup>&nbsp;- 15<sup>30</sup></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 15.3333320617676px; vertical-align: baseline;">Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesant&oacute;w&nbsp;w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.</span></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <hr /> <p> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3</strong></p> <p align="center"> <strong>82- 500 Kwidzyn</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.t.: Dz. U z 2013 r. poz. 267 z p&oacute;źn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</li> <li> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</li> <li> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</li> <li> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>UWAGA:</u></strong>&nbsp;Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).</p> </div> ' na '<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie</span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup>&nbsp;- 15<sup>30</sup></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.8em; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 15.3333320617676px; vertical-align: baseline;">Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesant&oacute;w&nbsp;w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu,&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.</span></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> &nbsp;</div> <div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> <hr /> <p> Skargi i wnioski można składać osobiście jak r&oacute;wnież listownie przesyłając na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3</strong></p> <p align="center"> <strong>82- 500 Kwidzyn</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Tryb rozpatrywania</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257). Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).</li> <li> Przedmiotem skargi może być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</li> <li> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.</li> <li> Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>UWAGA:</u></strong>&nbsp;Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu&nbsp;pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3

82- 500 Kwidzyn

 


 

Tryb rozpatrywania

 

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.t.: Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3

82- 500 Kwidzyn

 


 

Tryb rozpatrywania

 

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).

2015-12-04 11:10:24  KP PSP Kwidzyn

Utworzono artykuł 33613 o nazwie 'Przyjmowanie i załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste33613
user_idpuste867434
resource_idpuste752
namepustePrzyjmowanie i załatwianie spraw
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpustePrzyjmowanie i załatwianie spraw
fullpuste
Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powioatwego PSP w Kwidzynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz od 15.30 do 16.30.
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3

82- 500 Kwidzyn

 


 

Tryb rozpatrywania

 

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku. 

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 KPA).

publishfrompuste2015-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzyjmowanie-i-zalatwianie-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się