Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-12 10:39:28  KP PSP Kwidzyn

Utworzono artykuł 299907 o nazwie 'Odbiór obiekty/lokalu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste299907
user_idpuste867434
resource_idpuste752
namepusteOdbiór obiekty/lokalu
category_idpuste50178
language_idpuste1
shortpusteOdbiór
fullpuste

Dokumentacja odbiorowa.

publishfrompuste2020-02-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteodbior-obiekty-lokalu
2020-02-12 10:41:14  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokumentacja odbiorowa.</p> ' na '<p> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, serif; font-size: 14px;">Wykaz dokument&oacute;w wymaganych podczas odbioru lokalu:</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokumentacja odbiorowa.

Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru lokalu:

2020-02-12 10:42:01  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, serif; font-size: 14px;">Wykaz dokument&oacute;w wymaganych podczas odbioru lokalu:</span></p> ' na '<p> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">Wykaz dokument&oacute;w wymaganych podczas odbioru lokalu:</span></span></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru lokalu:

Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru lokalu:

2020-02-12 10:42:37  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">Wykaz dokument&oacute;w wymaganych podczas odbioru lokalu:</span></span></strong></p> ' na '<p> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px;">Wykaz dokument&oacute;w wymaganych podczas odbioru budynku/lokalu:</span></span></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru lokalu:

Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru budynku/lokalu:

2020-02-12 10:42:38  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 715597

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2763487
user_idpuste867434
fobject_idpuste715597
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste299907
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-12 10:42:38  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 715598

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2763488
user_idpuste867434
fobject_idpuste715598
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste299907
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-12 10:42:38  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 715599

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2763489
user_idpuste867434
fobject_idpuste715599
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste299907
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-12 10:42:38  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 715600

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2763490
user_idpuste867434
fobject_idpuste715600
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste299907
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-12 10:42:38  KP PSP Kwidzyn

Załączono plik 715601

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2763491
user_idpuste867434
fobject_idpuste715601
resource_idpuste752
modelpusteArticle
foreign_idpuste299907
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się