Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-07-28 12:26:00  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Gł&oacute;wne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Budynki i budowle o wartości 4 226 718,14 zł w tym o największej wartości:</p> <p> - stary budynek strażnicy: 600 396,00 zł (w trakcie modernizacji)</p> <p> - nowy budynek strażnicy: 2 317 566,24 zł (oddany do użytku w 2003 roku)</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 421 271,07 zł w tym:</p> <p> - urządzenia komputerowe: 99 999,53 zł</p> <p> - urządzenia łączności: 179 607,67 zł</p> <p> - urządzenia przeciwpożarowe: 141 663,87 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Środki transportu o wartości 1 866 326,62 zł w tym:</p> <p> a) samochody nowe:</p> <p> - podnośnik hydrauliczny SH-25&nbsp;(VOLVO): 936 250,00 zł (zakupiony w 2006 roku ze środk&oacute;w Komendy Wojew&oacute;dzkiej PSP w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie)</p> <p> - samoch&oacute;d gaśniczy GBA 2/17 (Star Man): 385 800,00 zł (zakupiony w 2001 roku)</p> <p> - samoch&oacute;d operacyjny SLOp&nbsp;(Nissan Terrano II): 84 960,00 zł (zakupiony w 2002 roku)</p> <p> b) pozostałe samochody:</p> <p> - samoch&oacute;d gaśniczy GBA 2,5/16&nbsp;(Magirus - 1975 r.)</p> <p> - samoch&oacute;d gaśniczy GCBA 5/24 (Jelcz - 1995 r.)</p> <p> - samoch&oacute;d ratownictwa technicznego SLRT (VW Transporter - 1993 r.)</p> <p> - samoch&oacute;d ratownictwa chemicznego SLRChem (Fiat Ducato - 1993 r.)</p> <p> - samoch&oacute;d operacyjny SLOp (Seat Cordoba - 1999 r.)</p> <p> - samoch&oacute;d kwatermistrzowski SKw (Star 200 - 1984 r.)</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 186 130,72 zł w tym:</p> <p> - sprzęt medyczny: 26 505,29 zł</p> <p> - sprzęt pomiarowy: 11 432,68 zł</p> <p> - sprzęt łączności: 42 805,57 zł</p> <p> - sprzęt przeciwpożarowy: 43 925,67 zł</p> ' na '<p> <a href="http://kppsp.it-r.pl/majątek KP.pdf"><strong>Gł&oacute;wne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:

 

1. Budynki i budowle o wartości 4 226 718,14 zł w tym o największej wartości:

- stary budynek strażnicy: 600 396,00 zł (w trakcie modernizacji)

- nowy budynek strażnicy: 2 317 566,24 zł (oddany do użytku w 2003 roku)

 

2. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 421 271,07 zł w tym:

- urządzenia komputerowe: 99 999,53 zł

- urządzenia łączności: 179 607,67 zł

- urządzenia przeciwpożarowe: 141 663,87 zł

 

3. Środki transportu o wartości 1 866 326,62 zł w tym:

a) samochody nowe:

- podnośnik hydrauliczny SH-25 (VOLVO): 936 250,00 zł (zakupiony w 2006 roku ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie)

- samochód gaśniczy GBA 2/17 (Star Man): 385 800,00 zł (zakupiony w 2001 roku)

- samochód operacyjny SLOp (Nissan Terrano II): 84 960,00 zł (zakupiony w 2002 roku)

b) pozostałe samochody:

- samochód gaśniczy GBA 2,5/16 (Magirus - 1975 r.)

- samochód gaśniczy GCBA 5/24 (Jelcz - 1995 r.)

- samochód ratownictwa technicznego SLRT (VW Transporter - 1993 r.)

- samochód ratownictwa chemicznego SLRChem (Fiat Ducato - 1993 r.)

- samochód operacyjny SLOp (Seat Cordoba - 1999 r.)

- samochód kwatermistrzowski SKw (Star 200 - 1984 r.)

 

4. Pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 186 130,72 zł w tym:

- sprzęt medyczny: 26 505,29 zł

- sprzęt pomiarowy: 11 432,68 zł

- sprzęt łączności: 42 805,57 zł

- sprzęt przeciwpożarowy: 43 925,67 zł

Główne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:

 

2018-05-02 13:32:03  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://kppsp.it-r.pl/majątek KP.pdf"><strong>Gł&oacute;wne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://straz.kwidzyn.pl/majątek KP.pdf"><strong>Gł&oacute;wne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
2015-07-06 14:06:32  KP PSP Kwidzyn

Utworzono artykuł 22820 o nazwie 'Majątek komendy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste22820
user_idpuste867434
resource_idpuste752
namepusteMajątek komendy
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpustemajątek
fullpuste

Główne składniki majątku Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie:

 

1. Budynki i budowle o wartości 4 226 718,14 zł w tym o największej wartości:

- stary budynek strażnicy: 600 396,00 zł (w trakcie modernizacji)

- nowy budynek strażnicy: 2 317 566,24 zł (oddany do użytku w 2003 roku)

 

2. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 421 271,07 zł w tym:

- urządzenia komputerowe: 99 999,53 zł

- urządzenia łączności: 179 607,67 zł

- urządzenia przeciwpożarowe: 141 663,87 zł

 

3. Środki transportu o wartości 1 866 326,62 zł w tym:

a) samochody nowe:

- podnośnik hydrauliczny SH-25 (VOLVO): 936 250,00 zł (zakupiony w 2006 roku ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie)

- samochód gaśniczy GBA 2/17 (Star Man): 385 800,00 zł (zakupiony w 2001 roku)

- samochód operacyjny SLOp (Nissan Terrano II): 84 960,00 zł (zakupiony w 2002 roku)

b) pozostałe samochody:

- samochód gaśniczy GBA 2,5/16 (Magirus - 1975 r.)

- samochód gaśniczy GCBA 5/24 (Jelcz - 1995 r.)

- samochód ratownictwa technicznego SLRT (VW Transporter - 1993 r.)

- samochód ratownictwa chemicznego SLRChem (Fiat Ducato - 1993 r.)

- samochód operacyjny SLOp (Seat Cordoba - 1999 r.)

- samochód kwatermistrzowski SKw (Star 200 - 1984 r.)

 

4. Pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 186 130,72 zł w tym:

- sprzęt medyczny: 26 505,29 zł

- sprzęt pomiarowy: 11 432,68 zł

- sprzęt łączności: 42 805,57 zł

- sprzęt przeciwpożarowy: 43 925,67 zł

publishfrompuste2015-07-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustemajatek-komendy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się