Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-07-28 12:15:47  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 12 / 24 / 12&nbsp;/ 48 - PSK</p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 12 / 24 / 12&nbsp;/ 48 - PSK</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - PSK

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - PSK

 

Schemat

2015-12-07 12:52:57  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 12 / 24 / 12&nbsp;/ 48 - PSK</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 12 / 24 / 12&nbsp;/ 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - PSK

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - SKKP

 

Schemat

2017-01-19 12:50:05  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 12 / 24 / 12&nbsp;/ 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - SKKP

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

2017-07-11 09:58:33  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:&nbsp;<br /> <a href="mailto:sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

2017-07-11 09:59:02  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

2018-05-02 13:32:37  KP PSP Kwidzyn

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://kppsp.it-r.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://straz.kwidzyn.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

2021-01-13 08:05:57  Michał Wendt

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> (55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> (55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> (55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://straz.kwidzyn.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>Komenda Powiatowa</strong></p> <p align="center"> <strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Kwidzynie</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Telefon:&nbsp;<br /> 47 741 82 52 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> 47 741 82 53 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> 47 741 82 64 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> Fax:&nbsp;<br /> 47 741 82 66 (Stanowisko Kierowania - całodobowo)&nbsp;<br /> 47 741 82 65 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)&nbsp;<br /> <br /> e-mail:</p> <p align="center"> <span style="color:#0000ff;">sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.</p> <p> Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;</p> <p> gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.</p> <p> Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.</p> <p> W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest og&oacute;łem - 54 pracownik&oacute;w w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 52 funkcjonariuszy</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych</p> <p> Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:</p> <p> - w systemie codziennym&nbsp;- 13 os&oacute;b (w tym&nbsp;2 pracownik&oacute;w cywilnych)</p> <p> - w systemie zmianowym - 41 os&oacute;b w tym:</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 36 os&oacute;b w systemie 24 / 48 - JRG</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;5 os&oacute;b&nbsp;w systemie 24 / 48 - SKKP</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><a href="http://straz.kwidzyn.pl/Rysunek nr 1 Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Kwidzynie.pdf">Schemat</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
47 741 82 52 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
47 741 82 53 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
47 741 82 64 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
47 741 82 66 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
47 741 82 65 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail:

sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 24 / 48 - SKKP

 

Schemat

2015-07-06 13:59:28  KP PSP Kwidzyn

Utworzono artykuł 22815 o nazwie 'Struktura organizacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste22815
user_idpuste867434
resource_idpuste752
namepusteStruktura organizacyjna
category_idpuste114
language_idpuste1
shortpusteSO
fullpuste

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Kwidzynie

ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn

 

Telefon: 
(55) 262-42-60 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 279-37-70 (Stanowisko Kierowania - całodobowo) 
(55) 262-42-79 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

Fax: 
(55) 262-42-70 (Stanowisko KIerowania - całodobowo) 
(55) 279-37-78 (Sekretariat - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) 

e-mail: 
sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych.

Terenem jej działania jest powiat kwidzyński z gminami: gminą miejską Kwidzyn; miastem i gminą Prabuty;

gminami: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo, Sadlinki.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Kwidzyn.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie zatrudnionych jest ogółem - 54 pracowników w tym:

               - 52 funkcjonariuszy

               - 2 pracowników cywilnych

Pracownicy zatrudnieni są w następującym systemie:

- w systemie codziennym - 13 osób (w tym 2 pracowników cywilnych)

- w systemie zmianowym - 41 osób w tym:

                                        - 36 osób w systemie 24 / 48 - JRG

                                        - 5 osób w systemie 12 / 24 / 12 / 48 - PSK

publishfrompuste2015-07-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura-organizacyjna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się