Lista artykułów

Nazwa artykułu
LIST SEKRETARZA STANU JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO
LIST SEKRETARZA STANU MSWIA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO
PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH
26.09.2019 więcej
AKCJA CHARYTATYWNA 500 KM
AKCJA CHARYTATYWNA 500 KM
13.09.2019 więcej
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2019 r.
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.
22.08.2019 więcej
Serwis kąpieliskowy.
Serwis kąpieliskowy
13.08.2019 więcej
Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych
Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych
25.07.2019 więcej
Apel o pomoc dla druha OSP
Apel o pomoc dla druha OSP
22.07.2019 więcej
„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA
„KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA
08.07.2019 więcej
10.05.2019 więcej
Dzień Flagi
Dzień Flagi
07.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się