Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nowa strona internetowa KP PSP Kwidzyn
Nowa strona internetowa KP PSP Kwidzyn
07.10.2020 więcej
POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
28.08.2020 więcej
SZCZEGÓŁY DRUGIEJ EDYCJI „BITWY O WOZY”
SZCZEGÓŁY DRUGIEJ EDYCJI „BITWY O WOZY”
07.07.2020 więcej
BĘDZIE KOLEJNA EDYCJA „BITWY O WOZY”
BĘDZIE KOLEJNA EDYCJA „BITWY O WOZY”
06.07.2020 więcej
Bitwa o wozy - wytyczne
Bitwa o wozy - wytyczne
25.06.2020 więcej
Bitwa o wozy
Bitwa o wozy
22.06.2020 więcej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP
NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
10.06.2020 więcej
Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie
Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie
10.06.2020 więcej
Postępowanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia projektu ZPOR
Wszczęcie postępowania konsultacyjnego w sprawie przyjęcia
projektu Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego
11.05.2020 więcej
ŻYCZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
ŻYCZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
04.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się