2020-04-06

Strażacy województwa pomorskiego z nowym sprzętem ratowniczym

Strażacy województwa pomorskiego z nowym sprzętem ratowniczym

Z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
zakupił namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe, agregaty prądotwórcze, oświetlenie namiotowe, generatory ozonu wraz z osprzętem, które pomogą pomorskim strażakom w walce
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2.

Przekazanie sprzętu odbyło się 3 kwietnia 2020 roku na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W przekazaniu udział  wzięli:
- Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski,
- Pan st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Pan Łukasz Greinke, prezes zarządu ZMPG S.A.,
- Pan Sławomir Michalewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych ZMPG S.A.

Wartość dotychczas pozyskanego wyposażenia  to 165 tysięcy złotych.

Nowe urządzenia trafią do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

Wyposażenie strażacy będą mogli także wykorzystać w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych, co znacząco wzmocni zasoby logistyczne PSP.

W imieniu wszystkich strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej darczyńcom podziękował Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

 

 

st. kpt. Karina Stankowska

Galeria

Obraz: Nowy sprzet (3).JPG
Nowy sprzet (3).JPG

jjuchta1973 jjuchta1973
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się