2020-03-16

Zagrożenie epidemiczne - sposoby postępowa

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemicznym zwracamy się do Państwa z prośbą by w miarę możliwości sprawy w tutejszej Komendzie załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail. https://kppspkwidzyn.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html

Zachęcamy także do załatwienia spraw poprzez ePuap.

Brama Komendy na czas zagrożenia epidemicznego jest zamknięta. W przypadku konieczności załatwienia spraw osobiście, po przybyciu na miejsce prosimy o zadzwonienie domofonem znajdującym się przy furtce lub wcześniejsze umówienie się na wizytę. Wyjdzie do Państwa funkcjonariusz i poinformuje o dalszych działaniu.

Prosimy o społeczną odpowiedzialność za zdrowie swoje i osób w naszym otoczeniu. Ograniczmy do niezbędnego minimum bezpośrednie załatwianie spraw oraz wizyty w urzędach i instytucjach.

Do pobrania zamieszczamy zatwierdzone przez Pana st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19.

 

Wytyczne prezentacja:

http://www.straz.gda.pl/images/banners/2020_pdf/SARS_CoV_2_wytyczne.pdf

 

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz podmiotów i osób stosujących środki ochrony i indywidualnej przedstawiamy filmy instruktażowe, informujące o zasadach prawidłowego zdejmowania tychże środków.

 

Jak bezpiecznie zdjąć rękawiczki:

https://www.youtube.com/watch?v=_RZ9lN_M74c

 

Jak bezpiecznie założyć i zdjąć maseczkę:

https://www.youtube.com/watch?v=EMBm_3sLIxw

 

Instruktaż zdejmowania ubranie Tchem i maseczki FFP3:

https://www.youtube.com/watch?v=qL6VyZ5xEG0&app=desktop

 

Kombinezon – instrukcja wkładania i zdejmowania:

https://www.youtube.com/watch?v=xun2BBCtPfk

 

Zalecenia - zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej:

http://www.straz.gda.pl/images/banners/2020_pdf/ZALECENIA_ECDC__COVID19_SOI.pdf

 

Technika mycia rąk:

https://www.youtube.com/watch?v=sxeYF7kvtCU
 

Załączniki

  Wytyczne dla OSP w ... COVID-19.pdf 140,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SARS_CoV_2_wytyczne...ezentacja.pdf 570,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZALECENIA_ECDC__COVID19_SOI.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: PLAKAT-OGÓLNY-731x1024.jpg
PLAKAT-OGÓLNY-731x1024.jpg

jjuchta1973 jjuchta1973
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się