2015-06-30

Aktualne wydarzenia

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

LIST SEKRETARZA STANU MSWIA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 09.08.2019 r.

Granty BRD

 

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

 

ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

 

ŻYCZENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W POMORSKICH JEDNOSTKACH

Dzień Kobiet

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

Prośba o pomoc dla syna strażaka

Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu.

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Życzenia Wigilijne Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

INWESTYCJE REMONTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

PSP - Konkurs Kalendarzowy 2019

UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI 100.ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W KW PSP W GDAŃSKU

Porozumienie MSWiA i Związków Zawodowych Funkcjonariuszy

Ćwiczenia ratownicze Starogard 2018

Dotacje dla Straży Pożarnej

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA"

KONKURS „AKTYWNY SENIOR TO BEZPIECZNY SENIOR”

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

List Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka

Kampania społeczna "STOP POŻAROM TRAW"

Kampania Społeczna MSWiA "Czad i ogień. Obudź czujność!"

Narodowe Święto Niepodległości

Biało - Czerwona i Hymn Polski

Poradnik "Biało - Czerwona"

Poradnik "Hymn Polski"

Spot "Biało - Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe"

Przykład „Instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie woj. pomorskiego”

Porady

Publikacja - 70 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się