2020-03-18

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem
podsumowanie 09.03.2020-30.03.2020

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają charakter wspomagający dla innych służb i instytucji.

Pomorscy strażacy do tej pory interweniowali prawie 400 razy w działaniach związanych
z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

W województwie pomorskim na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono 15 polowych izb przyjęć, które rozstawiono przed szpitalami.
W miniony weekend izby przyjęć zabezpieczało 46 ratowników PSP.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Podczas weekendu strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego interweniowali 85 razy, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.

02.04.2020 r.

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby (31 marca 2020). W 5 punktach kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju
37 strażaków zmierzyło temperaturę ciała u 690 osób – brak podwyższonych temperatur.
Do tej pory przy pomorskich szpitalach utworzono 15 polowych izb przyjęć, gdzie ostatniej doby służbę pełniło 14 strażaków.

W informowanie społeczeństwa o pozostaniu w domu włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego, które regularnie przekazują komunikaty
o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym okresie.

Nadal strażacy mierzą temperaturę u osób schodzących ze statków handlowych i promów
w portach w Gdańsku i Gdyni.

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby:

Liczba punktów kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju – 4.
Liczba strażaków PSP zaangażowanych w punktach granicznych – 38.
Liczba skontrolowanych pojazdów w punktach granicznych – 231.
Liczba skontrolowanych osób na granicy morskiej – 450 (brak podwyższonych temperatur).

Liczba polowych izb przyjęć w pomorskim – 15.
Liczba strażaków PSP dyżurujących przy izbach przyjęć – 16.

Liczba innych działań PSP i OSP, tj. informowanie społeczności lokalnych, dowożenie żywności i leków, dystrybucja środków ochrony i dezynfekcyjnych – 18.
Liczba strażaków PSP i OSP zaangażowanych w powyższe działania – 72.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne
z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

st. kpt. Karina Stankowska

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

 

st. kpt. Karina Stankowska
p. o. rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
kom. 503 132 825, karina.stankowska@straz.gda.pl

Galeria

Obraz: 1.jpg
1.jpg

jjuchta1973 jjuchta1973
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się